Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherGqy3∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertZdx6∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilBxm8∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuGtm4∂kit edu
139   christoph petersIcs8∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaTpj6∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungUec7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzLnv6∂kit edu
145   killian herveauMkb7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappKqv8∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedYri7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeIeh5∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonTeh5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariGbx2∂kit edu
140   chengzhi wuNds1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrCks8∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanGaz9∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittEsz8∂ira uka de