Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherBss9∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertUdg7∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilErc2∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuFmj4∂kit edu
139   christoph petersRio1∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaIwz1∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungRkt0∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzYvk4∂kit edu
145   killian herveauQmb1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappFxs5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedYnr8∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeXyi5∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonPix9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariOsi4∂kit edu
140   chengzhi wuHoc7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrXcu3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanVub6∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittSel2∂ira uka de