Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherPbe3∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertZnf2∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilWbt5∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuLgi3∂kit edu
139   christoph petersYdg9∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaVrz1∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungVwx3∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzCem1∂kit edu
145   killian herveauEzl0∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappQaq4∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedIdk1∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeZys4∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonDsf9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariHfm8∂kit edu
140   chengzhi wuDxj2∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrTlq4∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanCjx8∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittQng4∂ira uka de