Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherInc1∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertDnj5∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilRgj5∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuHwf2∂kit edu
139   christoph petersKfb0∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaIkx5∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungWgx6∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzXnd7∂kit edu
145   killian herveauGrh6∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappFzm9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedRxa4∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeCei7∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariZmr9∂kit edu
140   chengzhi wuKbr5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrVaz9∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanXbk2∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittLos4∂ira uka de