Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherGtd3∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertXnl0∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilBnv9∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuAvn2∂kit edu
139   christoph petersOjp8∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaYxn1∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungDjl8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzYul6∂kit edu
145   killian herveauNte5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappLvw7∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedHuy9∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeWxs8∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonRmw0∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariZgh0∂kit edu
140   chengzhi wuUdp3∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrDjl8∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanKej3∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittZwm8∂ira uka de