Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherXjd9∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertPpw9∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilLzx3∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuLth4∂kit edu
139   christoph petersJfy2∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaUox5∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungXvu1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzDbl1∂kit edu
145   killian herveauJqf9∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappWni2∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedKvy1∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeUok8∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariLkd8∂kit edu
140   chengzhi wuRqp6∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrAcv3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanTgy1∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittXxf7∂ira uka de