Home | deutsch  | Legals | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherYbj7∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertTfv7∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilEpx4∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuWxx1∂kit edu
139   christoph petersBvo3∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaAux6∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungUnl3∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzAoh2∂kit edu
145   killian herveauBxg5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappCfl1∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedCig1∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeZho4∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonWxf7∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariIim0∂kit edu
140   chengzhi wuQki4∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrCzn3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanPbp0∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittSqx3∂ira uka de