Home | deutsch  | Legals | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherZkq9∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertKfw9∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilHpz1∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuYai4∂kit edu
139   christoph petersRmq2∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaRbp1∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungYzi4∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzLgg5∂kit edu
145   killian herveauLrh5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappUue8∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedSku2∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeNgn7∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonOel4∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariEhy5∂kit edu
140   chengzhi wuBmu8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrDsj7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanUrl3∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittXph0∂ira uka de