Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherRxm2∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertUzk1∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilUaq8∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuBut5∂kit edu
139   christoph petersRmb2∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaQzx6∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungOpt5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzNbc8∂kit edu
145   killian herveauJmc3∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappZnn2∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedZbc3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeYqa9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariLnw2∂kit edu
140   chengzhi wuLnd9∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrTig7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanMtr9∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittHsj8∂ira uka de