Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherSry6∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertVcu3∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilKjo6∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuKgj3∂kit edu
139   christoph petersZbu6∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaXxc3∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungXde4∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzWeb9∂kit edu
145   killian herveauNys5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappHgy9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedMsb4∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeVwt5∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonMnr6∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariQii6∂kit edu
140   chengzhi wuWyw6∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrOhk8∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanSim5∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittGlh4∂ira uka de