Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherNho6∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertEou6∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilAit0∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuIry7∂kit edu
139   christoph petersYcv6∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaElo3∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungEgl9∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzKcz7∂kit edu
145   killian herveauWbb4∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappCyi9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedGzm2∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeSnt8∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariBso8∂kit edu
140   chengzhi wuSai4∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrLzg2∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanKcc2∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittGte6∂ira uka de