Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherXpi2∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertHzp3∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilJuy8∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuVeo2∂kit edu
139   christoph petersImo4∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaWpd1∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungCpl2∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzRaj1∂kit edu
145   killian herveauXfe1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappBqp9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedGsn0∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeWiq3∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonXph3∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariKjx0∂kit edu
140   chengzhi wuYml6∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrEaq2∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanUrh6∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittWbo6∂ira uka de