Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherFrx1∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertGha4∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilIgy2∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuZbq6∂kit edu
139   christoph petersIuv1∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaQzb2∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungNlv7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzNsd0∂kit edu
145   killian herveauXvk1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappTjq5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedIwm5∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeJis4∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariNak0∂kit edu
140   chengzhi wuYux2∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrUct4∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanBno0∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittLmn5∂ira uka de