Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherKys7∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertQdr8∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilIqa8∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuLrz6∂kit edu
139   christoph petersZfo0∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaKxi9∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungKje1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzIpp0∂kit edu
145   killian herveauArm4∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappKnj5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedXoy8∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeHtw7∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonBxg9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariBqi3∂kit edu
140   chengzhi wuSao8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrQuc7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanBtg1∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittVmv6∂ira uka de