Home | deutsch  | Legals | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherFrl2∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertCbz8∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilQfk8∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuYas0∂kit edu
139   christoph petersNbm3∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaRcr6∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungFzv8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzXxs5∂kit edu
145   killian herveauDbs8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappQvj4∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedCxl3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeMbv7∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonVcd3∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariYtl8∂kit edu
140   chengzhi wuLrq1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrVur4∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanSwr1∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittEzw0∂ira uka de