Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherQlz4∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertUdz9∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilAlp4∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuJpx5∂kit edu
139   christoph petersRna6∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaNmq0∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungDlh2∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzItt9∂kit edu
145   killian herveauGqm5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappPor6∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedMxn7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeYep4∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonZpk9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariXgv1∂kit edu
140   chengzhi wuWbb6∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrMue3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanHcl8∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittKxb2∂ira uka de