Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherZmn9∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertBog3∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilRav1∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuYry4∂kit edu
139   christoph petersPrs0∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaXwn2∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungMav4∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzQyh4∂kit edu
145   killian herveauLvw1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappSjr6∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedPme3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeOtg1∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariFtm4∂kit edu
140   chengzhi wuYhk2∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrNys5∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanEte4∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittXis2∂ira uka de