Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherRrt6∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertJig7∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilQxk7∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuQhk7∂kit edu
139   christoph petersRcu0∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaOmd7∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungJhs5∂kit edu
140   chengzhi wuWaw2∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedMja8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzCng3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeCls0∂kit edu
145   killian herveauTan1∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariPiy3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanKie9∂ira uka de
166 +49 721 608 47508 tobias rappRsz3∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrOvj3∂kit edu

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittVhx3∂ira uka de