Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherPra4∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertZos5∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilSla7∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuHre9∂kit edu
139   christoph petersXtu5∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaWac9∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungHqx0∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzHmw0∂kit edu
145   killian herveauYsl8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappBea7∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedTsy6∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeHai4∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonMex5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariJiw6∂kit edu
140   chengzhi wuGue4∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrTxx0∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanGnb8∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittYag6∂ira uka de