Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherPnw0∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertDli2∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilDho2∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuMhy6∂kit edu
139   christoph petersGxb6∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaHmw6∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungVjg1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzFul1∂kit edu
145   killian herveauTlj3∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappGby0∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedJxd5∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeTtl8∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariRiu7∂kit edu
140   chengzhi wuKud8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrRgd2∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanFil1∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittZzr7∂ira uka de