Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherKqt8∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertYji4∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilGvl0∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuDwc7∂kit edu
139   christoph petersSrc3∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaExc3∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungPjb1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzWqv6∂kit edu
145   killian herveauXnc6∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappDkv7∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedKbz5∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradePop7∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariRzh4∂kit edu
140   chengzhi wuBlv0∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrZzv7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanBnm6∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittJaz5∂ira uka de