Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherFhl7∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertVsz9∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilUnj6∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuXwa7∂kit edu
139   christoph petersApi3∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaHfj0∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungWqb6∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzOvd4∂kit edu
145   killian herveauVej6∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappToj6∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedJbi7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeWxa2∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonDhv9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariVud9∂kit edu
140   chengzhi wuAzr9∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrUwz8∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanAwf1∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittXpd2∂ira uka de