Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherThr1∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertNkx3∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilOqa7∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuYkt4∂kit edu
139   christoph petersNxv1∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaFfw8∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungRhz8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzHtp7∂kit edu
145   killian herveauGpv7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappBgp9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedWiq7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradePvw5∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonNez9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariFjp4∂kit edu
140   chengzhi wuDvp7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrDhs9∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanTuk0∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittEwo0∂ira uka de