Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherRnl1∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertNok3∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilNqk3∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuApi2∂kit edu
139   christoph petersUav8∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaVbx0∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungMka2∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzXce8∂kit edu
145   killian herveauSkh8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappEpq9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedFkg3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeQrq2∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonUvw2∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariIyc7∂kit edu
140   chengzhi wuDhx2∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrZsg7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanTld2∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittFdm0∂ira uka de