Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherCmg3∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertKze0∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilDes6∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuShd8∂kit edu
139   christoph petersIqy7∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaGpi2∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungMpz1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzJhy5∂kit edu
145   killian herveauSrx9∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappQqb0∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedGtj9∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeIcw7∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonCow4∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariFcy3∂kit edu
140   chengzhi wuQlw6∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrUtf2∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanUgk5∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittMsw3∂ira uka de