Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherXmj8∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertJhv5∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilNpn1∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuGlh6∂kit edu
139   christoph petersNka1∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaNbm3∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungTee6∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzHwg2∂kit edu
145   killian herveauKmv3∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappSvs7∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedRez7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeIem4∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonNzr5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariTem3∂kit edu
140   chengzhi wuQbh0∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrGow7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanEav3∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittWqx6∂ira uka de