Home | deutsch  | Legals | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherEyk7∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertYww6∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilPhs8∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
139   christoph petersExw6∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaRkn3∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
139 +49 721 608 47499 stephan bergmannTgy8∂kit edu
142 +49 721 608 43967 alisa jungRvw1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzLrg3∂kit edu
145   hisanari otsuOac9∂kit edu
145   killian herveauDpy1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappAnw1∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedUsh3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeTtp1∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonDao7∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariMhz2∂kit edu
140   chengzhi wuIjx1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrEnt2∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanJul9∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittWpg4∂ira uka de