Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherYzr1∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertMxg5∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilTha5∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuVev6∂kit edu
139   christoph petersDhr8∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaKci2∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungCbs2∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzDlx2∂kit edu
145   killian herveauPpt4∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappHer9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedKdv2∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeMek6∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonJzc1∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariQna9∂kit edu
140   chengzhi wuLmr5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrSke1∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanSio9∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittZyx7∂ira uka de