Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherIbp2∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertGyk8∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilDmo1∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuHys9∂kit edu
139   christoph petersPiy4∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaOip4∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungCos9∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzRee4∂kit edu
145   killian herveauTmo8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappRlh1∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedYal2∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeAnx4∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariJlc0∂kit edu
140   chengzhi wuOry0∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrCog9∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanYds4∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittPsz5∂ira uka de