Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherZsc6∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertYsw1∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilEri9∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuDps2∂kit edu
139   christoph petersPva8∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaQxv1∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungFev2∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzOrk9∂kit edu
145   killian herveauYqb1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappNua5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedEyg8∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeBgv3∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonHyr8∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariRdq3∂kit edu
140   chengzhi wuCab9∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrByl3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanXad7∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittKob6∂ira uka de