Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherBeo4∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertHth3∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilSqt6∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuRuw3∂kit edu
139   christoph petersLbm9∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaOii4∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungUqs1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzOup8∂kit edu
145   killian herveauQwh7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappVkg5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedDlc0∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeCul6∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonAdb3∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariAjp4∂kit edu
140   chengzhi wuJjm7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrKcc9∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanUoe5∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittIng7∂ira uka de