Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherZzw1∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertGwg1∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilWgi7∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuYwn2∂kit edu
139   christoph petersVqg3∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaYgo2∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungRmj5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzLds7∂kit edu
145   killian herveauBxx9∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappHrw9∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedPnb5∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeCal5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariRbc7∂kit edu
140   chengzhi wuTzg7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrCpf2∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanNom2∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittAir4∂ira uka de