Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherWds4∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertZxh7∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilEbb2∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuDif2∂kit edu
139   christoph petersDtx2∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaFff8∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungVhk0∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzXku0∂kit edu
145   killian herveauZwj8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappRbk5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedCak5∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeMvt4∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonDzu2∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariBzf3∂kit edu
140   chengzhi wuWyb4∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrSms9∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanCga6∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittNyd4∂ira uka de