Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherRtu5∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertSka7∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilSsr6∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuTpt2∂kit edu
139   christoph petersIet5∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaUbc0∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungBfg7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzRen9∂kit edu
145   killian herveauJnc7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappBex0∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedBzs6∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeOvm6∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariEdd2∂kit edu
140   chengzhi wuYes8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrWuv4∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanJnb8∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittVgl1∂ira uka de