Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherVdm5∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertSca6∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilIfv6∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuBef2∂kit edu
139   christoph petersNah3∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaBsh1∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungQqh9∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzOeu1∂kit edu
145   killian herveauMzh0∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappQcj4∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedRot1∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeIku0∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonGou2∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariKif7∂kit edu
140   chengzhi wuRoz5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrQux1∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanOiq4∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittJme5∂ira uka de