Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherIsw3∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertDte1∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilKzx9∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuZvp0∂kit edu
139   christoph petersVql4∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaMkz6∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungYzr0∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzJiz4∂kit edu
145   killian herveauVsm8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappPhn1∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedVty7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeDvt5∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonEsx3∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariGhi4∂kit edu
140   chengzhi wuCje7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrLyg0∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanYnj7∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittArd5∂ira uka de