Home | deutsch  | Legals | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherRnv4∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertHyt4∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilBvg8∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuJxt2∂kit edu
139   christoph petersMsm5∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaEvh6∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungScg3∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzJlw4∂kit edu
145   killian herveauDxl2∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappPfz6∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedGvp9∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeXtm9∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonZcy6∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariLcs8∂kit edu
140   chengzhi wuLxj7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrTnb9∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanFwy4∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittPkl6∂ira uka de