Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherDbf1∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertPhy8∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilExh7∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuPrj5∂kit edu
139   christoph petersWwc7∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaXtx2∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungZqb8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzVqn4∂kit edu
145   killian herveauIwg0∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappZpg8∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedDxq0∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeHbo8∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariUml3∂kit edu
140   chengzhi wuGuc5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrEhl7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanDab6∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittEhs3∂ira uka de