Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherLdw0∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertGyb8∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilIdf2∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuNgo6∂kit edu
139   christoph petersSnj0∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaWed9∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungSeh3∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzMje7∂kit edu
145   killian herveauYli7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappOju4∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedVtw9∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeIdh6∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonKci5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariBox1∂kit edu
140   chengzhi wuTwz7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrNpy8∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanNpm2∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittOoo3∂ira uka de