Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherHrs3∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertBhq7∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilJvv1∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuEdu6∂kit edu
139   christoph petersFkw1∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaYwm9∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungSzs5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzPdm9∂kit edu
145   killian herveauTuq2∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappSat3∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedEmr3∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeCuy4∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariJbr8∂kit edu
140   chengzhi wuTcm1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrQkh4∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanBgn9∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittKuh6∂ira uka de