Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherQhq3∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertXsj8∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilYzb2∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuStn1∂kit edu
139   christoph petersZpl0∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaWvd9∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungEbm1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzZym5∂kit edu
145   killian herveauXol1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappRhh8∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedHyo2∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeOlt2∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonKfo2∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariGys9∂kit edu
140   chengzhi wuAxt1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrKvv2∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanHne7∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittStk4∂ira uka de