Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherKun3∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertJkx2∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilEsc9∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuNup3∂kit edu
139   christoph petersNnn5∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaMyu4∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142   alisa jungDez5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzRrd6∂kit edu
145   killian herveauTux8∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappEjx5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedHkg5∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeBnc0∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariPlq8∂kit edu
140   chengzhi wuCvz9∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrWkd6∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanDvz4∂ira uka de

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittRfs7∂ira uka de