Home | deutsch  | Legals | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherPkg2∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertWba1∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilDsi1∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuGag3∂kit edu
139   christoph petersHhs9∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaIno1∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungNnn1∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzTwh8∂kit edu
145   killian herveauUuk5∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappFcy1∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedQfa1∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradeLrm0∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonBga5∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariDjy3∂kit edu
140   chengzhi wuVrb3∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrElb4∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanGbf6∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittMjo9∂ira uka de