Home | deutsch  | Legals | Data Protection | Sitemap | KIT

Computer Graphics Group

Head
Name Room Phone E-Mail
168 +49 721 608 47506 dachsbacherLpn2∂kit edu

Professors
Name Raum Tel. E-Mail
137 +49 721 608 47505 neubertAko7∂kit edu

Secretary
Name Room Phone E-Mail
167 diana kheilFtz9∂kit edu

Postdoctoral Researchers
Name Room Phone E-Mail
145   hisanari otsuSkk8∂kit edu
139   christoph petersTfc8∂kit edu
146 +49 721 608 47501 hanikaNeb2∂kit edu

Researchers, PhD Students
Name Room Phone E-Mail
142 +49 721 608 43967 alisa jungZvv7∂kit edu
166 +49 721 608 47508 daniel opitzGmw9∂kit edu
145   killian herveauXmv3∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias rappVwo8∂kit edu
136 +49 721 608 47507 christoph schiedAxq7∂kit edu
141 +49 721 608 44229 schradePhy5∂kit edu
142 +49 721 608 43967 florian simonFdp3∂kit edu
136 +49 721 608 47507 lorenzo tessariIee7∂kit edu
140   chengzhi wuXir3∂kit edu
166 +49 721 608 47508 tobias zirrInp5∂kit edu
141 +49 721 608 44229 mzeidanLlw5∂ira uka de
extern IPE    

Technical Assistants
Name

Student Assistants
Name Room Phone E-Mail
134    
134    

Alumni
Name

Emeritus
Name E-Mail
aschmittJzg3∂ira uka de